bezpieczeństwo i higiena pracy po ang bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) po angielsku

Narzędzie pozwalające firmom samodzielnie opracować wdrożyć i użytkować system kontroli HACCP w oparciu o wytyczne siedmiu zasad HACCP Kodeksu Żywnościowego rozporządzenia nr w sprawie higieny środków spożywczych.

Zobacz więcej

Usługi

Co oferujemy

system iso 9001

Nowe prawo żywnościowe Unii Europejskiej a systemy GMP GHP HACCP

bhp szkolenie pwr

zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych klasyfikacji zawodów

specjalista ds zarządzania jakością

GMP GHP i HACCP w hurtowniach i sklepach mięsnych

systemy jakości

Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

bhp szkolenie okresowe

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia

iso 9001 procedury

Audytowanie firm spożywczych GMP/GHP HACCP jakość - wymagania komentarz metod

projekt haccp

Zapisy w żywnościowym nie zawsze jednoznacznie i wprost formułują obowiązek, któremu musi sprostać przedsiębiorca. Jak bowiem rozumieć stosowane w rozporządzeniach zwroty typu: „tam gdzie to konieczne, w ową stronę gdzie to niezbędne, w ową stronę gdzie to stosowne; warunki konieczne, właściwe do bezpieczeństwa żywności” itp.? Nowe do kwestii odpowiedzialności za żywności zapisane w aktach prawnych wymaga od przedsiębiorcy i świadomego działania. Pierwszy stopień kontroli w bezpieczeństwa żywności obowiązany jest przedsiębiorca w ramach kontroli wewnętrznej (samokontroli), urzędowa kontrola sprawowana Państwowej Inspekcji Sanitarnej tworzy drugi stopień kontroli. Przygotuj się na kontrolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej Książka stanowi przedsiębiorców sektora spożywczego praktyczną pomoc w żywnościowego. Wybrane zagadnienia, budzące najwięcej odpowiedzialność, obowiązki, higieny przywołane i skomentowane w sposób przystępny każdego Czytelnika. Od maja r. sklepem spożywczym wdrożyć i stosować systemu HACCP. Elektroniczna wersja Wzorcowej dokumentacji HACCP opracowana specjalistę ds. żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służy do udokumentowania funkcjonowania w sklepie systemu HACCP. Zawiera gotowe instrukcje, formularze, opisy produktów, arkusze zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych. Dokumentacja przeznaczona do bezpośredniego wykorzystania dostosowania do indywidualnych warunków każdego sklepu wprowadzania zmian.

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!