na czym polega szkolenie bezpieczeństwo


na czym polega szkolenie bezpieczeństwo i higiena pracy na studiach Ochrona danych osobowych w BHP. Celem artykułu jest wprowadzenie do oryginalnych przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO), Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na obecnych i nowych zasadach, Zdobycie umiejętności prawidłowego gromadzenia i zabezpieczenia danych osobowych w BHP. Komu Osoby odpowiedzialne za obronność informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych, Specjaliści ds. BHP, Specjaliści ds. ochrony danych osobowych. Program artykułu to Uregulowania prawne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zespół danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO) Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne) Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy? (interpretacja najnowszych przemian prawnych dotyczących danych zawartych w CEIDG) Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych? Czy dane służbowe podlegają ochronie? Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej - problemy praktyczne, stanowisko UODO. II. RODO /GPDR: definicje, normy legalnego przetwarzania danych, uzyskiwania zgód, prawa obywateli: Zakres zmian i ich właściwość przedmiotowa. Zmiany w ochronie danych osobowych w bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych prawodawstwie europejskim (cel przemian i efekty) Dane osobowe - co instrukcja bhp obsługi maszyny wzór to jest według RODO Zasady przetwarzania danych w RODO Dane zwykłe a dane wrażliwe - jakże przebiega podział? Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody Przetwarzanie danych Powierzenie przetwarzania danych Zbiór danych - czym jest według RODO? Zasada profilowania Dyrektywy Privacy by wygląd i Privacy by Default Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki również warunki ich pozyskania Zasada adekwatności Kiedy można zbierać dane wrażliwe? Prawa obywatela - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników? Czy dopuszczalne jest kserowanie albo skanowanie dowodów osobistych obywateli? Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych? W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych? Prawa osób jakich dane dotyczą: prawo do uzyskania kopii danych; prawo do bycia zapomnianym; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia bhp w obsłudze maszyn rolniczych danych; prawo do sprostowania danych. RODO a BHP: zagadnienia praktyczne Przetwarzanie danych osobowych pracowników Zwolnienia lekarskie Stan zdrowia Skierowania na procedura Wypadki przy pracy ( postępowanie powypadkowe i zbieranie danych od świadków wypadku Monitoring w miejscu pracy Szkolenia BHP Współpraca z firmami zewnętrznymi Wystawianie zaświadczeń. RODO a BHP: działalność gospodarcza z obszaru BHP Powierzanie i udostępnianie danych osobowych Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Jak długo zapisywać dokumentację? W który sposób postępować z danymi po zakończeniu współpracy z klientem? Jak bezpiecznie zniszczyć dane? Urząd Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe Kontrole Uprawnienia UODO Nowe kompetencje UODO w świetle nowej Ustawy o ODO Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami? Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych oraz pracowników. Odpowiedzialność karna Administratora Danych.