Prawo pracy

Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest pomocą publiczną

Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest pomocą publiczną w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pęk tarczy antykryzysowej, wskutek któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te da pożyczka.

świadczenie postojowe jak złożyć wniosek w Tarcza

świadczenie postojowe jak złożyć wniosek w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc na rzecz samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą liczyć na świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie poprzez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe dla kogo? Do tej pory w zakresie obowiązujących przepisów przedsiębiorcy, jacy w związku ze wzrostem zachorowalności.

Płaca minimalna 2020 ustawa i Leasing

Płaca minimalna 2020 ustawa i Leasing i outsourcing Analiza opłacalności Leasing Pracowniczy opłacalność wynajmu cudzoziemców. Leasing pracowniczy jest jeszcze częściej stosowany poprzez firmy szukające oszczędności. W skrócie leasing pracowniczy polega na wdrożeniu przez pracownika pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony.

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej.